Struktur Pengurus

I.Pengasuh :

1.Ustadz Abu Nurhuda (Darul Hadits Aden Yaman)

2.Ustadz Abu Abdillah Marjan(Albayinah Gresik)

3.Ustadz Abu Amina Aljawiy (Anshorulloh Yogya)

4.Ustadz Abu Malik Jundi(Darul Hadits Aden Yaman

5.Abu Ubaidillah Fikri)

II. Pengurus :

5.Abu Yusuf Mulyo 

6.Abu Ahmad Musaeriy

7.Abu Rizqy Suseto Nugroho

8.Abu Rizal Ali

9..Abu Jihad JR

10.Bapak  Gito

11.Bapak Harno

12.Pak Agus Padangan

13.Abu Na’im Suyoto

14.Abu Karimah Iwan (Ketapang)

15.Pak Aris (Kendilan Sambong)

16.Pak Heru (Karangboyo)

17.Ahki Edi (Ngraho)

18.Abu Ghoniy Jiran (Padangan)

Lainya :

19.Abu Aslam & (Mahasiswa Akamigas)

20.Pak Danang (Ketua Depo Pertamina Cepu)

21.Pak Heru (Sitimulyo)

22.Pak Purwanto(Karangboyo)

24.Abu Nur Rahman (Nggadu Sambong)

25.Ahki Kandam,Gin (BDI Masjid Jami’ Wonocolo)

26.Pak Tamrin (BDI Masjid Puslitbang Hut)

27.Ahki Yusuf (Padangan)

28.Abu Hafsoh (Pertamina Proj)

29.Abu Hafidz (Exxon Proj Mobil)

30.Dr.Rusnandar ( RSU Cepu)

31.Pak samin( Karangboyo)

III.Pemateri Kajian Umum Rutin dan Non Rutin:

1.Al Ustadz Moch Rifa’i ( Ma’had Tarbiyatun Nisa Ngawi)

2.Al Ustadz Syafi’i  (Ma’had Ta’dhimu Sunnah Ngawi)

3.Al Ustadz Agus Suaidi  Ma’had (Albayinah Gresik)

4.Al Ustadz  Idral Harits (Mahad Darus Salaf Solo)

5.Al Ustadz Muhammad Afifudin (Ma’had Albayinah Gresik-Tentative)

6.Al Ustadz Hamzah 

7.Asatidz Lainya.

Iklan